Nieuwe SBB erkenning MBO 2, 3 en 4

Maandag 15 April 2019

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij: Stichting Schildpaddenopvang Nederland in HARKEMA als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.